– ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

Älylääkekaapista asiakasarvoa ja kustannusvaikutuksia

AATOS-hankkeessa on kehitetty ja pilotoitu yhteistyössä ELSA-hankeen testbed:ssä Tunstall Oy:n mobiilisti toimiva älylääkekaappi 11/2019 – 10/ 2020. Testauksessa hyödynnettiin Eksote kotihoidossa olemassa olevaa CarePlan/TESapp mobiili ovenavausjärjestelmää. Kotihoidossa järjestelmää käytetään säännöllisen kotihoidon piirissä olevien

Lue lisää »

AATOS-hanke kouluttaa

Kuluneen syksyn aikana AATOS-hankkeessa on valmennuskoulutettu Etelä-Karjalan alueen kotihoidossa toimivia terveydenhuollon ammattilaisia, lähiesimiehiä ja hoitohenkilöstöä. On kokoonnuttu pienryhmissä ja pohdittu erilaisia teemoja. Kokoontumiset on jouduttu tosin tekemään verkkovälitteisesti teams-ympäristössä, Covid-19

Lue lisää »

Kerrankin meitä on kuultu!

Strategian mukaisesti, Eksotella on laajasti käytössä sähköisen asioinnin palveluja, etäpalveluita sekä teknolo-giaratkaisuja kotona asumisen tukemiseksi. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on avainasemassa palvelujen laadun, sujuvuuden ja asiakashyödyn sekä palvelujärjestelmän kehittämisessä. On tärkeää

Lue lisää »

Hyvä niitä on hyödyntää, jos niistä on hyötyä

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom on mukana AATOS -hankkeessa ja Socomin yhtenä toimena hankkeessa on tuoda esille asiakasnäkökulmaa teknologian käytöstä kotihoidossa. Tätä varten Socom haastatteli 19:ää kotihoidon asiakasta, 17:ää heidän omaistaan

Lue lisää »

Kerää mistä, mitä ja kenelle?

Turvapuhelin, gps ranneke, ovihälytin, kaatumahälytin, palovaroitin ja muutama muu päälle. Kaikkia näitä kotihoidon henkilökunta osaa käyttää. Mutta tiedon kerääminen milloin mistäkin hälytyksestä on ollut ripottaista ja välillä vaikeakin löytää. Selkeää

Lue lisää »