– ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

Hyvinvointiteknologiaosaaminen lähihoitajan työssä

Saimaan ammattiopisto Sampossa toteutettiin Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä tutkinnon osa   vuosien 2019-2020 vaihteessa ensimmäistä kertaa. Aatos-hanke mahdollisti opettajien perehtymisen hyvinvointiteknologiaan ja pedagogisiin menetelmiin, jonka pohjalta suunniteltiin koulutuksen käytännön toteutus.  Lähiopetus toteutettiin tiimioppimisen menetelmällä kolmessa viikossa, joihin sisältyi tiimitapaamisia pari kertaa viikossa. Lisäksi koulutukseen sisältyi tiimityöskentelyä, itsenäistä työskentelyä, asiantuntijaluentoja, sekä opintokäynnit esim. Apuvälinemessut ja LAB-vierailu. Tämän lisäksi opiskelijat olivat oppimassa työelämässä neljän viikon ajan.  Opiskelijoiden osaaminen arvioitiin näytössä.

Koulutukseen osallistui 12 opiskelijaa, joista 4 tuli työelämästä täydennyskoulutukseen ja loput oli sosiaali- ja perustutkinnon opiskelijoita. Heidät jaettiin kolmeen tiimiin, jotka työskentelivät itsenäisesti eri teemojen parissa. Teemat olivat turvallisuus, terveys, toimintakyky, osallisuus, elinympäristö ja eettisyys. Teemat valittiin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista.

Opiskelijoilta kerättiin opintojen päätteeksi palaute. Palautteen perusteella koulutus syvensi hyvinvointiteknologiaosaamista, motivoi seuraamaan alan kehitystä ja laajensi omaa näkemystä teknologian mahdollisuuksista.  Kokemusten ja palautteen perusteella koulutusta kehitetään AATOS-hankkeen aikana edelleen.

Yksilöllisten opintopolkujen sekä työelämän täydennyskoulutusten onnistumiseksi tutkinnon osaan luodaan verkkokurssimahdollisuus perinteisen lähiopetuksen lisäksi.

Opettaja Sirpa Ingman-Hartikainen hoitaa Paro-hyljerobottia

Saimaan ammattiopisto Sampon lehtorit Mia Sylander, Niina Seppälä ja Sirpa Ingman-Hartikainen

 Projektipäällikkö Viivi Juusela