– ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

Jouluista AATOSTA!

On marraskuun loppua, kun kirjoittelen tätä blogia. Ilmassa on jo joulun tuoksuja, ja pimeät kadut ovat saaneet rinnalleen mitä kauneimpia jouluvaloja. Kaiken jouluisen kiireen keskellä kotihoidon väki uurastaa tonttujen lailla. He vievät käynneillään kotihoidon asiakkaille hyvää mieltä ja mahdollistavat asiakkaille tulevankin joulun omassa kodissaan.

Kotihoidon työn muutoksia

Kotihoidon työ on muuttunut vuosikymmenten saatteessa yhä enemmän hoidollisemmaksi ja sitä kautta teknologia ja digitaalisuus ovatkin jo osa kotihoidon arkea. Muuttuvat toimintatavat, teknologiset ratkaisut ja digitalisaation lisääntyvä hyödyntäminen edellyttävät työn rakenteiden ja organisoinnin kehittämistä, työntekijän itsenäisyyden ja itseohjautuvuuden lisäämistä sekä osaamisen merkittävää kehittämistä. Monet työn hallinnan ongelmat ovat luonteeltaan sellaista, että ne voivat aiheuttaa kiireen ja riittämättömyyden tunteen ja kokemuksen.

AATOS-hanke (ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa 2019-2021)

AATOS-hanke on Saimaan ammattikorkeakoulun, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Saimaan ammattiopisto Sampon ja Sosiaalialan osaamiskeskus Socomin yhteishanke, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. AATOS-hankkeessa päätavoitteena on kehittää työntekijän ja asiakkaan autonomiaa ja sitä tukeva järjestelmää niin, että varmistetaan myös palvelujärjestelmän kyvyn vastata kasvavaan kysyntään. Asiakkaan kokemus saamastaan palvelusta on yksi keskeinen kehittämisen lähtökohta. AATOS- hankkeessa henkilöstön osalta kehittämisen kohteeksi on otettu erityisesti kotihoidossa toimivien lähihoitajien ja sairaanhoitajien työ sekä Eksotessa että myös pk-yrityksissä. Valinta perustuu siihen, että kotihoidossa työskentelevät lähihoitajat ja sairaanhoitajat tekevät valtaosan työstään yksin ja kohtaavat asiakaan ilman työtovereiden ammatillista tukea. Tällaisessa työssä jokainen asiakaspalvelutilanne on yllätys, jossa ennalta määritelty tehtäväkeskeinen toiminnanohjauksen aikataulu ei välttämättä toteudu.AATOS-hanke (ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa 2019-2021)

Kehittämistyötä AATOS-hankkeessa on tehty, mutta paljon on vielä tehtävääkin. Onneksi hanke on pitkä ja jäljellä on vielä kaksi (2) vuotta. Työ hankeen pilottialueiden (Itäinen, Savitaipale ja Taipalsaari) kanssa on ollut tiivistä ja joitain tuloksiakin on jo saatu. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös muiden hankkeiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Suuri halu on löytää Etelä-Karjalan kotihoitoon juuri ne tavat tuottaa kotihoitopalveluja, jotka lisäävät hyvinvointia sekä kotihoidon työntekijöille että – asiakkaille ja heidän omaisilleen.

  ”Arjen pikku tähtiä, jos antaa pitkin vuotta, ei joulutaivaan kirkkain tähti loista silloin suotta.” https://birgitmummu.vikki.fi/Joulu/KauneimmatJoulurunot.htm.

Rauhaisaa joulun aikaa teille kaikille!

Marja Laamanen, projektikoordinaattori,

p. 040 651 5902 [email protected] AATOS-hanke